Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

[1247.VIII.28], Datum Lugduni, V Kalendas Septembris, Anno V. Лион. Папа Иннокентий IV разрешает архиепископу Пруссии, Ливонии и Эстонии, своему легату посвящать на Руси в священнослужители и епископы незаконнорожденных, при условии, что они рождены не от прелюбодеяния и не от кровосмесительной связи.

Оригинал: Тайный архив в Ватикане. Reg. Vat., vol. 21, fol. 459v, nr 175–176 (сигнатура А. Г. Великого).

Публикации: Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек А.И. Тургеневым. Т. 1. Выписки из Ватиканского тайного архива и из других римских библиотек и архивов с 1075 по 1584 год. СПб., 1841. С. 63, № LXX–LXXI; Monumenta Poloniae Vaticana. T. 3. Analecta Vaticana. 1202–1366 / Wyd. J. Ptaśnik. Kraków, 1914. P. 31, № 56–57; Чубатий М. Західна Україна і Рим у XIII віці у своїх змаганях до церковної унії // Записки Наукового товариства імени Шевченка. Т. 123–124. Львів, 1917. С. 92, № 24–25; Documenta Pontificum Romanorum hostoriam Ucrainae illustrantia (1075–1953). Vol. 1. 1075–1700 / Collegit introductione et adnotationibus auxit p. A.G. Welykyj. Romae, 1953. P. 37–38, № 23–24.

Электронная версия сделана по публикации А. И. Тургенева.

      Innocentius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri archiepiscopo Prussiae, Livoniae et Estoniae, Apostolicae Sedis legato salutem et apostolicam benedictionem.
      Devotionis tuae precibus benignum impertientes assensum, dispensandi in Russiae partibus geniturae defectum, dummodo non sint de adulterino, vel incestuoso coitu procreati, ut ad sacros ordines promoveri et Ecclesiasticum beneficium obtinere valeant, et etiam cum illis, qui irregularitatem aliquam incurrerunt, ex tali casu, in quo consuevit Sedes Apostolica dispensare, plenam tibi concedimus auctoritate presentium facultatem.
      Datum Lugduni, V Kalendas Septembris, pontificatus nostri anno quinto.


      Archiepiscopo Livoniae, Eustoniae et Prussiae, Apostolice Sedis legato Innocentius episcopus servus servorum Dei.
      Cum tibi tam in Prussia, quam in Russia ordinandi episcopos plenam concesserimus facultatem, praedicta tibi auctoritate concedimus, ut cum uno, quem ad pontificatus dignitatem dignum inveneris super defectu natalium, dummodo de adulterio, vel incestuoso coitu natus non sit, auctoritate nostra dispensans ipsum valeas libere in episcopum ordinare.
      Datum Lugduni, V Kalendas Septembris, anno quinto.

О.Л. Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae; starbel.by/dok/d249.htm, 2019.IV.11.