Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

1389.[I.10], A tho szya stalo w Lydzye, w nyedzelyą po Trzech Krolach anno 1389. Лида. Король Польши, владетель литовский, русский и иных земель Владислав (Ягайло) предписывает всем тивунам не чинить препятствий Виленскому епископу в строительстве костелов по всей Литовской земле.

Оригинал: неизвестен. По мнению первых издателей (1840 г.), а также Я. Фиялека и В. Семковича, был написан на "руском" языке.
Копия 1. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilniaus kapitulos fondas. F43-202. Liber I, часть 2 (сборник привилеев из архива Виленской капитулы). Л. CXXIIII'. Перевод на старопольский язык под заголовком "Privilegium super erectione ecclesiarum in tota Vilnensi diocesi".

Основные публикации: Trzy edykta Władysława Jagełły i Witolda, z czasów zaprowadzenia wiary świętej w Litwie. Dwa wyroki Witolda w sporze granicznym // Wizerunki i roztrząsania naukowe. Poczet nowy drugi. T. 14. Wilno, 1840. S. 130-131; Kurczewski J. Kościół Zamkowy czyli Katedra wileńska: w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju. Cz. 2. Źródła historyczne na podstawie aktów kapitulnych i dokumentów historycznych. Wilno, 1910. S. 15; Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej. T. 1. 1387-1507 / Oprac. J.N. Fijałek, W. Semkowicz. Kraków, 1932-1948. S. 28-29, № 15 (дата: 10 января 1389 г.).

Текст воспроизводится по изданию "Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej", дополнительно сверен с фотоснимком рукописи (копии 1).

      Vladzyslaw s Bozey mylosczy krol polsky y lythewsky, rusky y ynnych zyem pan.
      Obyawyamy tym lystem wszystkym czywonom, kto nany posrzy albo bądzye czczyl: dalysmy xyądzv byskupowy po wschystkyey zyemy lytewskyey, gdzye szya yąmv poluby postawycz czyrkyew. Aby kaszdy czywon byl yego posluszen yako mnye samemv, czo on roskaze to yemv vczynczye a dawayczye yemv czescz; a kolko yego ludzy przydanych pod ktorym s czywonem ssa, samy nye obyczczye a w obydą drugyemv nyedawayczye, a ktorzy bądą yego ludze wnyektorey krzywdzye, to yemv sprawczye.
      Na thosz dalysmy swoy lysth pod nasschą pyeczączyą na wszystko prawo, czosmy ku swyenthym kosczyolom przylączyly. Wszelky czywon temv da poradzenye yako wthym lysczye napyssano, czo bysmy to nalesly vdzalano, aby szyą nąm nygdy otho nyezalowaly. A ktory czywon tego nyevczyny a bądą potym nany skarszycz, bądzye karąn bes mylosczy.
      A tho szya stalo w Lydzye, w nyedzelyą po Trzech Krolach anno 13891.

1 В рукописи сначала было поставлено 1379, но выправлено на 1389.

О.Л. Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae; starbel.by/dok/d383.htm, 2020.IV.11.