Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

1389.[I.10], A tho szya stalo w Lydzye, w nyedzelyą po Trzech Krolach po Bozym narodenyv anno 1389. Лида. Король Польши, владетель литовский, русский и иных земель Владислав (Ягайло) предписывает всем тивунам давать денежные дани капелланам во всех заложенных костелах, снабдить их необходимым имуществом, обеспечить выплату десятины и выполнение всех повинностей в их пользу; кроме того, каждому капеллану разрешено поставить одну корчму.

Оригинал: неизвестен. По мнению первых издателей (1840 г.), а также Я. Фиялека и В. Семковича, был написан на "руском" языке.
Копия 1. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilniaus kapitulos fondas. F43-202. Liber I, часть 2 (сборник привилеев из архива Виленской капитулы). Л. CXXV-CXXV'. Перевод на старопольский язык под заголовком "Dotatio ecclesiarum noviter erectarum in diocesi Vilnensi per Vladislaum regem Poloniae in peccuniis, melle, agris et decimis".

Основные публикации: Trzy edykta Władysława Jagełły i Witolda, z czasów zaprowadzenia wiary świętej w Litwie. Dwa wyroki Witolda w sporze granicznym // Wizerunki i roztrząsania naukowe. Poczet nowy drugi. T. 14. Wilno, 1840. S. 132-133; Kurczewski J. Kościół Zamkowy czyli Katedra wileńska: w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju. Cz. 2. Źródła historyczne na podstawie aktów kapitulnych i dokumentów historycznych. Wilno, 1910. S. 15-16; Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej. T. 1. 1387-1507 / Oprac. J.N. Fijałek, W. Semkowicz. Kraków, 1932-1948. S. 29-30, № 16 (дата: 10 января 1389 г.).

Текст воспроизводится по изданию "Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej", дополнительно сверен с фотоснимком рукописи (копии 1).

      Wladzyslaw krol polsky, lytewsky, rusky y ynnych zyemy pan.
      Obyawyamy tym lystem wszystkym czywonom nasschym, ktokoly posrzy albo cztącz uslysszy: kylkoszmy zalozyly y postawyly boznycz po naschych hrodach y po szyolam, tych wszystkych1 kosczyolow sluzebnykom kaplanom kaszdemv czywonowy dawacz poltora rubla pocztyrzy rasy do roku albo yednym rasem schescz rublow, to yedno yest, a tho dauacz tak dlugo do nasschey wolyey; alyesz bądą bracz swoyą dzeszyączyną na ludzech ustawyczną, yako s w ynnych zyemyach przyslusza ku szwienthym kosczyolom; i yescze przydalysmy koszdey czyrkwy vstawne lukno.
      A tho vkazvyem koszdemv czywonv, ysz by to wszystko bylo wypelnyonyo, czo w tym lysczye napyssano.
      Y z naszego dwora dwye sossye roly y syano szyecz y yescze dzeszyączyna z nasszey paschnyey, [л. CXXV'] takze przylączycz dwa konya kormcza [sic] y trzy dworcze blysko czyrkwye, gdzye popowye szyesczy y zakowye [sic], yescz [sic] jeszyora pryluczycz. A tosmy wszystko przydaly kosczyolom na polyepszenye ym thym sluzebnykom kaplanom. A yeszcze przyswolymy, ysz moze ktory caplan karczmą yedną sobye postawycz, y on postawy.
      To kasdy czywon vczyny y wypelny yako napysalyszmy wthym lysczye pod naszą pyeczączyą zawyessystą. Aby ktory czywon nyevczynyl tego, bądzye od nass [w] wyelkym karanyv bes zalosczy.
      A tho szya stalo w Lydzye, w nyedzelyą po Trzech Krolach po Bozym narodenyv anno 13892.

1 Слово подчеркнуто и на поле справа поставлена пометка: Vide de decimis. 2 В рукописи сначала было поставлено 1379, но выправлено на 1389.

О.Л. Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae; starbel.by/dok/d384.htm, 2020.IV.12.